Dlaczego nawet nie wiesz, że już ją utraciłeś?

Gwarancja producenta jest zaraz po cenie baterii najważniejszym czynnikiem, na który zwraca uwagę niedoświadczony użytkownik baterii. Większość baterii na Polskim rynku posiada gwarancję na okres 12 do 24 miesięcy, lecz niektórzy producenci udzielają gwarancji na okres do 5 lat, jeżeli klient spełni dodatkowe wymagania odnośnie prawidłowej konserwacji.

Kluczowe znaczenie ma jednak treść karty gwarancyjnej, ponieważ to ona ma zasadniczy wpływ na to, czy gwarancja w danym przypadku przysługuje klientowi, czy jednak będzie musiał pokryć koszty naprawy z własnej kieszeni.

Zdecydowana większość kart gwarancyjnych nakłada na klienta bardzo restrykcyjne zalecenia, których nieprzestrzeganie skutkuje natychmiastowym utraceniem prawa do darmowego serwisu gwarancyjnego.

Część z tych zaleceń znajduje uzasadnienie w praktyce użytkowania baterii trakcyjnych, ponieważ ich nieprzestrzeganie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia ogniw. Niestety bardzo często producenci nakładają na użytkownika czynności, które nie są bezpośrednio związane z prawidłową konserwacją baterii czy jej użytkowaniem, jak np. prowadzenie dzienniczka ładowań i rozładowań czy dokumentowanie procesu uzupełniania elektrolitu.

Użytkownik, który nie zapozna się z dokładnymi warunkami gwarancji, może ją utracić nawet, gdy zachował wszystkie zasady prawidłowego konserwowania i użytkowania ogniw. Wystarczy zapomnieć o prowadzeniu jednego z dzienników i producent ma prawo podważyć roszczenie gwarancyjne klienta. Wspomnieć należy także o tym, że prowadzenie szczegółowego dziennika rozładowań i ładowań w firmie, która posiada 100 – 200 baterii jest po prostu niemożliwe do zrealizowania, tym bardziej, jeżeli firma wynajmuje część swoich baterii klientom.

Niestety przy prawidłowym prowadzeniu dokumentacji, również można narazić się na nieprzyjemności związane z podważeniem naszego prawa do gwarancji. Dzieje się tak dlatego, że wszystkie usterki interpretowane są przez serwisanta na niekorzyść klienta. Dla przykładu, nieprawidłowy poziom elektrolitu będzie świadczył o niedochowaniu obowiązku uzupełniania wody po ładowaniu czy nawet dolewaniu wody przed ładowaniem. Elektrolit wyciekający do skrzyni baterii lub pokrywający powierzchnię ogniw świadczyć będzie o stosowaniu niewłaściwego prostownika lub ustawieniu zbyt wysokiego prądu ładowania. Jeżeli bateria w krótkim czasie utraci znaczną część sprawności, będzie to świadczyć o nieprawidłowym wyborze typu baterii do urządzenia lub o zbyt głębokim rozładowywaniu jej. W tym ostatnim wypadku wcale nie trzeba dokonywać głębokich rozładowań, wystarczy, że serwisant stwierdzi brak zainstalowanych zabezpieczeń przed głębokim rozładowaniem w urządzeniu, aby zaprotokołować nieprawidłowe użytkowanie baterii. Wymiana łącznika na baterii przez osobę do tego nieuprawnioną może zostać zinterpretowane, jako dokonywanie samodzielnych napraw.

Jedynym sposobem zabezpieczenia się przed tego typu oskarżeniami jest zamontowanie kompleksowego systemu monitoringu na wszystkich bateriach. W ten sposób w przypadku sytuacji spornych, można udokumentować sposób użytkowania baterii kompleksowym raportem.

W praktyce jednak niewielu klientów może sobie pozwolić na zainstalowanie takiego systemu. W rezultacie serwis gwarancyjny polega na podstawowej konserwacji ogniwa i eliminacji uszkodzonych łączników oraz śrub. Jeżeli zostaną wykryte uszkodzone ogniwa, najczęściej wymiana i tak odbywa się na koszt klienta, ponieważ zdaniem serwisu sam fakt uszkodzenia ogniwa świadczy o niewłaściwej eksploatacji baterii.

Wiara w niezawodność baterii oparta tylko i wyłącznie na długości gwarancji może skończyć się sporym rozczarowaniem. O wiele lepiej oddać cyklicznie baterię do kompleksowego serwisu, który naprawi wszystkie usterki zanim spowodują uszkodzenie ogniwa, niż opierać się na ślepej wierze, że za wszystkie usterki w okresie gwarancyjnym odpowiedzialność ponosi producent. To na kliencie spoczywa odpowiedzialność za baterię, dlatego powinien on nie tylko sugerować się ceną ogniw i gwarancją, ale przede wszystkim zwracać uwagę na jakość ich wykonania, która bez wątpliwości przełoży się na ilość problemów z baterią i jej niezawodność.