Informacje ogólne

1. Firma BATEKO Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo danych swoich klientów i nie przekazuje ich firmom zewnętrznym.

2. Firma BATEKO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przekazania danych swojego klienta innej firmie, jeżeli:

 • jest to konieczne do prawidłowej realizacji usług (np. organizacja transportu, przesyłka kurierska);
 • jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. ubezpieczenie przesyłki);
 • jest to konieczne do ściągnięcia zaległych należności (np. odsprzedanie długu firmie windykacyjnej);
 • jest to konieczne z punktu widzenia przepisów prawa (np. obowiązek poinformowania organów ścigania);

3. Dane klientów i inne powiązane z nimi informacje marketingowe, handlowe i adresowe przechowywane są na serwerze wewnętrznym firmy BATEKO Sp. z o.o. lub fragmentarycznie na serwerze strony www, w takim zakresie, aby umożliwić świadczenie usług informatycznych powiązanych z realizacją zlecenia klienta.

Rodzaj magazynowanych danych

1. Do informacji na temat klienta przechowywanych na serwerze przedsiębiorstwa zaliczamy:

 • imiona i nazwiska pracowników składających lub obsługujących zamówienia;
 • imiona i nazwiska właścicieli przedsiębiorstwa lub osób reprezentujących zarząd;
 • nazwę przedsiębiorstwa;
 • adres siedziby przedsiębiorstwa;
 • adresy dostawy zamówionych produktów;
 • adresy email powiązane z przedsiębiorstwem;
 • numery telefonów i faksów konieczne do komunikacji z klientem;
 • dane geologiczne lokalizacji przedsiębiorstwa;
 • klasyfikację marketingową przedsiębiorstwa na temat profilu jego działalności lub innych wskaźników ekonomicznych;

2. Do informacji na temat klienta na serwerze przechowywane są również informacje dodatkowe powiązane z jego profilem:

 • historia zapytań i ofert;
 • historia zamówień;
 • historia zleceń bateryjnych;
 • wyniki badań baterii przeprowadzonych w ramach usługi regeneracji;
 • historia i wyniki akcji marketingowych powiązanych z klientem;
 • dane finansowe i historia faktur klienta;

3. Wszystkie dane uzyskane w wyniku badań baterii klienta stanowią własność BATEKO Sp. z o.o., zostają odsprzedane klientowi w momencie uiszczenia przez niego opłaty za analizę szczegółową, ale firma BATEKO Sp. z o.o. nadal pozostawia sobie prawa do użycia tych wyników w swoich kampaniach marketingowych, na stronie www, w materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz do innych swoich celów.

Sposób gromadzenia danych

1. Dane klientów gromadzone są przy pomocy następujących sposobów:

dane podawane przy zamówieniach, zapytaniach ofertowych;

dane podawane w formularzach kontaktowych, ofertowych, promocyjnych na stronie;

dane podawane w momencie przesyłania do nas ofert;

dane kontaktowe podawane przez biuro obsługi klienta;

2. Ponieważ z dniem 1 listopada 2013 roku firma Rowan Sp. z o.o. zmieniła nazwę na BATEKO Sp. z o.o., firma BATEKO Sp. z o.o. dysponuje pełnymi danymi klientów firmy Rowan Sp. z o.o. i z założenia przyjmuje, że są oni zainteresowani dalszą współpracą.

3. Klienci firmy Rowan Sp. z o.o., którzy nie wyrazili listownie chęci zaprzestania współpracy znajdują się nadal w bazie danych firmy BATEKO Sp. z o.o.

Sposób wykorzystania danych

Gromadzone dane wykorzystywane są do następujących celów:

 • obsługa zamówień;
 • opracowanie ofert i zapytań ofertowych;
 • opracowanie kampanii marketingowych i promocji specjalnych;
 • generowanie raportów zaplecza bateryjnego przedsiębiorstwa;
 • wystawianie faktur i innych dokumentów;

Postanowienia końcowe

1. Klient ma prawo do sprawdzenia i edycji swoich danych adresowych.

2. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych z bazy marketingowej, jeżeli wyrazi taką chęć na piśmie przesłanym pocztą tradycyjną.

3. Dodatkowo dane klienta konieczne do obsługi faktur, zamówień, zapytań i innych dowodów księgowych mogą być przez nas przechowywane dla celów statystycznych i archiwizacyjnych, oraz występowania przed organami administracji publicznej.

4. Za wszelkie aktualizacje danych adresowych odpowiada dział obsługi klienta.

Polityka plików cookies

Informacje ogólne

1. Witryna bateko.pl i wszystkie jej poddomeny oraz witryna partnera biznesowego atrin.pl i wszystkie jej poddomeny może korzystać z plików cookies.

2. Administratorem witryn bateko.pl oraz atrin.pl jest ten sam podmiot, co umożliwia wymianę danych zgromadzonych na tych witrynach.

3. Wykorzystywane przez nas pliki cookies nie powodują na komputerze użytkownika infekcji wirusowych, nie umożliwiają też na śledzenie jego aktywności poza serwisem.

4. Serwisy wykorzystują dwa rodzaje plików cookies:

 • tymczasowe – usuwane z pamięci komputera po zamknięciu przeglądarki;
 • okresowe – usuwane z pamięci komputera po upłynięciu pewnego przedziału czasowego;
 • stałe – trzymane trwale w pamięci komputera przez nieograniczoną ilość czasu;
 • sesyjne – trzymane po stronie serwera, usuwane po 15 minutach od opuszczenia serwisu;

5. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki lub inne ustawienia systemowe.

6. Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność serwisu lub nawet uniemożliwić korzystanie z niego.

Sposób wykorzystania plików cookies

1. Pliki cookies gromadzone w serwisie przechowywane są w następujących celach:

a)    logowanie użytkownika do serwisu;

b)    generowanie statystyk odwiedzin strony;

c)    dopasowanie promocji do użytkownika;

d)    dopasowanie treści strony do użytkownika;

e)    obsługi interaktywnych elementów serwisu;

f)     zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemu;

2. Dane gromadzone w plikach cookies mogą służyć do wyznaczania efektywności stosowanych przez nas narzędzi marketingowych, w szczególności bannerów reklamowych i mailingu.

Pliki cookies firm zewnętrznych

1. Firma BATEKO dba o to, by użytkownicy serwisu nie byli monitorowani przy użyciu plików cookies przez serwisy zewnętrzne.

2. Jeżeli na stronie pojawią się pliki cookies serwisów zewnętrznych, to najprawdopodobniej wynika to z postanowień licencyjnych dodatkowego oprogramowania (skryptów) stosowanych na stronie i użytkownik zobowiązany jest do ochrony przed tego typu plikami we własnym zakresie (opcja chroń przed ciasteczkami z serwisów zewnętrznych w przeglądarce).

3. Firma BATEKO nie ponosi odpowiedzialności za pliki cookies generowane przez skrypty dołączone do treści strony przez dostawcę usługi hostingowej lub usług powiązanych oraz za pliki cookies, które zostały wygenerowane na stronie przez szkodliwe oprogramowanie zainstalowane na komputerze użytkownika.

Postanowienia końcowe

1. Zapisy niniejszego regulaminu mogą ulec w każdej chwili zmianie, bez uprzedniego poinformowania użytkowników serwisu